Privacyverklaring

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Project90 de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. In deze privacyverklaring staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website. Deze privacyverklaring wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat als je deze website bezoekt.

Cookies

Project90 houdt gegevens over het gebruik van deze website bij d.m.v. technische en functionele cookies. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen en bezochte pagina's. Met deze gegevens kan Project90 de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Vanaf deze website worden cookies op je computer, tablet of telefoon geplaatst voor Google Analytics.

Naam Doel Vervaldatum Type
CookieConsent Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 1 jaar HTTP
collect Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. Session Pixel
_ga Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar HTTP
_gat Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen Session HTTP
_gid Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. Session HTTP

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren. Je IP-adres wordt dus niet geregistreerd.

Contactformulieren

Op meerdere pagina’s op onze website staan contactformulieren. De gegevens die je hier invult worden alleen gebruikt om contact met je op te nemen, De verzending van je gegevens gaat via een beveiligde verbinding (https://) naar de mailbox van info@project90.nl. Deze mail wordt opgeslagen op een Nederlandse server.  

Als je onze website gebruikt, kun je de volgende persoonsgegevens achterlaten:

-Naam
-E-mail
-Bedrijfsnaam
-Telefoonnummer
-Je bericht

Bewaartermijn

Project90 bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor je ze heeft achtergelaten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Project90 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Project90 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@project90.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Project90
Noordenveld 3
9301 LG Roden
+31 651164861

Je kunt ons bellen op maandag t/m vrijdag van 09.00 uur – 17.00 uur op 06-51164861

Laatst bijgewerkt: 01-10-2018 / v1.2